header


Oorsprong

Op deze website staat een overzicht van artistieke en ambachtelijke producten en denkbeelden die ontstonden op basis van de filosofie dat we onsterfelijk zijn. Wie meent onsterfelijk te zijn komt los van de waan van de seconde en dat geeft veel vrijheid. Het ervaren van deze nieuwe vrijheid van het tijdloze leven is vergelijkbaar met de vrijheid in het paradijs alleen behield ik mijn leven en dat leverde de ontdekking op dat er elders geen paradijs is omdat dat niet kan. Magische waarheid is zo veel ruimer dan de logische waarheid van de westerse cultuur dat gerust gesteld kan worden dat het westerse denken een piepklein en zeer benauwd hokje is binnen de grote universele geest.

Ik ga sinds ongeveer 7 jaar als oromaan of totaaltovenaar door het leven. Dat was geen wens maar een wanhopige conclusie, op een logische manier viel alle tegenwerking in mijn leven niet meer te begrijpen. Als tovenaar leef ik nog steeds in de hel (zelfs dat kan dus in het paradijs) maar vanuit magisch perspectief kan ik daar tenminste iets van begrijpen en dat scheelt al veel pijn, angst en wanhoop. Omdat er binnen de westerse cultuur geen ruimte is voor magische fantasie bij volwassenen gaat de magische kern (de ziel?) ondergronds en stuurt vanuit die ontkende machtspositie veel meer aan dan iedereen wil weten of durft te geloven. Ik noem dit het wonderbewustzijn en ben van mening dat een mens onsterfelijk wordt als dat wonderbewustzijn het daglicht mag zien en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

Het kernprobleem van het fysiek onsterfelijke leven is moordende onzekerheid, je weet nooit zeker of je altijd onsterfelijk zult blijven. De oplossing van dit probleem was tot nu toe om van die fysieke onsterfelijkheid een symbolisch verhaal te maken. Ik meen een andere oplossing gevonden te hebben en die bestaat samengevat uit het mantra 'Alles went als je God de ruimte geeft om je daar bij te helpen'. Eigen ervaring wijst uit dat het inderdaad mogelijk is om aan het concept van fysieke onsterfelijkheid te wennen want ik ben er al veel minder bang voor dan jaren geleden. Om het concept geloofwaardig te maken zijn er consequenties. Een van die consequenties is dat een uurloon verwordt tot occulte waanzin waar je je als onsterfelijke tovenaar beter verre van kunt houden omdat het te veel verwarring schept.

Een andere consequentie is dat het sterven eigenlijk een hufterige goocheltruc van God is. Daarbij wordt diepe verwarring gezaaid door een bewegingloze kopie van iemands lichaam tevoorschijn te toveren, een lijk dat meestal vrij goed lijkt. Mensen krijgen bij het zien van een lijk de vrijheid om te kiezen voor de pijnlijke zekerheid van het eindige leven maar kunnen ook de minstens zo pijnlijke conclusie trekken dat God een achterbakse bedrieger is. Als God een achterbakse bedrieger mag zijn ontstaat er ruimte voor God om daar verantwoording over af te leggen. Hier begint in feite de lastige leerweg van de tovenaar, een paranoide fantast die niemand meer vertrouwt, zelfs God niet. Het klinkt best ingewikkeld en in de praktijk is het dat ook, daarom zijn er vrij weinig tovenaars want men moet eerst behoorlijk kritisch en logisch leren denken. Het gaat hier niet om westerse logica maar om universele lociga en die bestaat niet uit het gebruikelijke nakauwen van korte redeneringen maar uit het vermogen om zelf creatief en scheppend te redeneren.
Grote Dromer - sinds 2006