header

verder    verder

Ontlaatschalen

toverkunst - ontlaatkistje

Kleine ontlaatkist met deksel

Ontlaatschalen en ontlaatkisten zijn hulpmiddelen waarmee je als magisch fantast rituele voorwerpen kunt ontlaten. Het begrip ontlaten is afgekeken van de metallurgie en gaat in grote lijnen over het gecontroleerd afvoeren van opgebouwde spanningen in metalen. Rituele voorwerpen kunnen ook ongewenste spanningen opbouwen tijden het gebruik en met een ontlaatschaal of -kist kunnen die spanningen afgevoerd worden.

Bij zo'n concreet uitgewerkte magische fantasie is het belangrijk om te vermelden dat het hier nadrukkelijk niet over een of ander (het zoveelste) zogenaamd magisch principe gaat maar om een fantasie die bij onbegrepen (en dus magische) tegenwerking kan helpen om die tegenwerking te overwinnen. Ontlaatschalen werken dus alleen als je durft te fantaseren dat ze werken en ze werken het beste als je zelf ervaring hebt met het logische begrip ontlaten, dus als je vertrouwd bent met het ontlaten van metalen.
 
Grote Dromer - sinds 2006